Nov 25 2009
Posted by Vugar Seidov in Uncategorized
Агрессор – Армения, а не Азербайджан

Берлин, 25 ноября (АзерТАдж). Аслан Григорян, представляющийся в качестве «бывшего начальника управления по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха», заявил российскому ИА РЕГНУМ, что война не приносила пользы какому-либо государству, она невыгодна ни одной из сторон карабахского конфликта. «Если Баку говорит о силе, то он – агрессор, игнорирующий общечеловеческие ценности. Война нанесёт большой урон экономике Азербайджана, может даже полностью разрушить её. Между тем при такой экономике, как в Азербайджане, проблем у беженцев, по идее, не должно быть, тем более палаточных городков, которые Баку, попирая права простых граждан, держит лишь для введения международного сообщества в заблуждение. Баку хвалится экономической мощью, а беженцы уже 20 лет живут в палатках», – сказал Григорян.

Следует просветить сепаратиста, что агрессором является государство, атакующее и оккупирующее территорию другого государства. Например, родина Аслана Григоряна Армения, к которой ни Нагорный Карабах, ни семь прилегающих районов, где она дислоцирует свой экспедиционный корпус, не имеют никакого отношения. В то же время Нагорный Карабах – это общепризнанная территория Азербайджана, нуждающаяся в освобождении. Поэтому термин «агрессор» Григорян использовал не по адресу. По его логике, и СССР следует тогда признать агрессором за его наступательные операции 1943-44 гг. и вхождение Красной Армии в Орёл, Белгород, Смоленск и т.д. И Российская Империя должна считаться агрессором за её действия по подавлению восстаний Степана Разина, Емельяна Пугачёва. Ну и, разумеется, Османская Империя, набравшаяся «наглости» для оказания сопротивления корпусу АНЗАК в Галлиполи (Чанахкале) и перехода в контрнаступление в оккупированной русской армией Восточной Анатолии. Все они по Григоряну – «агрессоры». Все, кроме Армении. Чушь, да и только!

Да, определённый урон экономике Азербайджана новая война нанесёт. Как, например, немалые затраты американской казны на борьбу с Аль-Каидой, немалые потери материальных и людских ресурсов в ходе анти-террористической операции в Чечне, затраты на отражение нападения боевиков на Дагестан в 1999 году, расходы Великобритании на освобождение Фолклэндов. Всё это – потери, затраты, которых, разумеется, не было бы, если бы не было первопричины. И деньги эти, если бы не первопричина, действительно можно было бы потратить на другие цели – пенсии, стипендии, строительство больниц, школ. Так и в возможной военной операции Азербайджана по освобождению своих оккупированных территорий. Разумеется, она потребует расходов. Но что поделать, когда дело касается родины! А вот чего Григорян дeйствительно не учёл, так это урона, который будет нанесён и армянской экономике, висящей сегодня и без войны на волоске. Пусть в Ереване не сомневаются, что из войны Армения выйдет гораздо более ослабленной, чем Азербайджан. Нужно ли это Армении? Ей пора бы уже одуматься и не доводить дело до такой развязки.

А что касается вынужденных переселенцев, в стане сепаратистов даже не в курсе того, что палаточных-то городков в Азербайджане давно уже не осталось. Все вынужденные переселенцы живут в добротных и удобных временных домах, специально построенных в целях облегчения их участи. Все эти домики – временные. Они будут снесены сразу после возвращения беженцев в Нагорный Карабах и семь прилегающих районов. Такова логика политики UNHCR.

Вугар Сеидов
АзерТАдж, Берлин
http://1news.az/analytics/20091126050133388.html

TƏCAVÜZKAR – AZƏRBAYCAN YOX, ERMƏNİSTANDIR

Berlin, 26 noyabr (AzərTAc). Özünü “Dağlıq Qarabağın fövqəladə vəziyyətlər üzrə idarəsinin keçmiş rəisi” kimi təqdim edən Aslan Qriqoryan Rusiyanın REGNUM informasiya agentliyinə bildirmişdir ki, müharibə heç bir dövlətə xeyir gətirməmişdir, o, Qarabağ münaqişəsinin tərəflərindən heç birinə sərfəli deyildir. Qriqoryan demişdir: “Əgər Bakı güc tətbiq etməkdən danışırsa, o, ümumbəşəri dəyərləri təkzib edən təcavüzkardır. Müharibə Azərbaycan iqtisadiyyatına böyük zərər vura bilər, hətta onu tamamilə dağıda bilər. Halbuki Azərbaycan iqtisadiyyatının indiki vəziyyətində qaçqınlar problemi olmamalıdır, Bakının yalnız beynəlxalq ictimaiyyəti çaşdırmaq üçün adi vətəndaşların hüquqlarını tapdalayaraq saxladığı çadır şəhərcikləri olmamalıdır. Bakı iqtisadi qüdrəti ilə lovğalanır, qaçqınlar isə artıq 20 ildir ki, çadırlarda yaşayırlar”.

Bu separatçıya başa salmaq lazımdır ki, təcavüzkar – başqa dövlətə hücum edən və onun ərazisini işğal edən dövlətə deyilir. Məsələn, Aslan Qriqoryanın vətəni Ermənistan təcavüzkar dövlətdir – istər Dağlıq Qarabağın, istərsə də həmin regiona bitişik, Ermənistanın öz ekspedisiya korpusunu dislokasiya etdiyi yeddi rayonun ona heç bir aidiyyəti yoxdur. Eyni zamanda, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın hamılıqla tanınmış ərazisidir və onun işğaldan azad edilməsinə ehtiyac vardır. Buna görə də, Qriqoryan “təcavüzkar” terminini əsl ünvanına aid etməmişdir. Onun məntiqinə görə, SSRİ-ni də təcavüzkar hesab etmək lazımdır, çünki 1943-44-cü illərdə bu dövlət hücum əməliyyatları aparmış, Qızıl Ordu Oryol, Belqorod, Smolensk vilayətlərinə və başqa ərazilərə daxil olmuşdu. Onda Rusiya imperiyası da Stepan Razinin, Yemelyan Puqaçovun üsyanlarını yatırdığına ğörə təcavüzkar hesab edilməlidir. Təbii ki, bu halda Osmanlı İmperiyası da təcavüzkar hesab edilməlidir, çünki o, Qallipolidə (Çanaqqalada) ANZAK korpusuna “həyasızcasına” müqavimət göstərmiş və Rusiya ordusu tərəfindən işğal edilmiş Şərqi Anadoluda əks-hücuma keçmişdi. Qriqoryanın fikrincə, onların hamısı “təcavüzkarlardır”. Hamısı, təkcə Ermənistandan başqa. Buna cəfəngiyyatdan başqa nə ad vermək olar?!

Düzdür, yeni müharibə Azərbaycan iqtisadiyyatına müəyyən qədər zərər vuracaqdır. Məsələn, Əl-Qaidə təşkilatına qarşı mübarizə üçün Amerika xəzinəsindən xeyli pul xərclənməsi kimi, Çeçenistanda antiterror əməliyyatının gedişində xeyli maddi və insan resursları itkiləri kimi, 1999-cu ildə Dağıstanda yaraqlıların hücumunun dəf edilməsinə çəkilmiş məsrəflər, Böyük Britaniyanın Folklend adalarını azad etmək üçün çəkdiyi xərclər kimi. Əlbəttə, ilkin səbəblər olmasaydı, bütün bu itkilər, məsrəflər olmazdı. Əgər ilkin səbəblər olmasaydı, həmin pullar həqiqətən başqa məqsədlər üçün – pensiyaların, təqaüdlərin ödənilməsinə, xəstəxanalar, məktəblərin tikintisinə sərf edilə bilərdi. Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərini azad etmək üçün baş verə biləcək hərbi əməliyyatda da belə ola bilər. Lakin nə edəsən, söhbət Vətənin taleyindən gedir! Amma Qriqoryan bir məsələni– bu gün, müharibə olmadığı şəraitdə də taleyi tükdən asılı vəziyyətdə olan Ermənistan iqtisadiyyatına dəyəcək zərəri həqiqətən nəzərə almamışdır. Yerevanda şübhə etməsinlər ki, Ermənistan həmin müharibədən Azərbaycanla müqayisədə qat-qat çox zəifləmiş halda çıxacaqdır. Bu, Ermənistana lazımdırmı? Artıq vaxtdır, Ermənistan ağlını başına yığmalı və məsələni o dərəcəyə çatdırmamalıdır.

Məcburi köçkünlər məsələsinə gəldikdə isə, separatçıların heç xəbəri də yoxdur ki, Azərbaycanda çadır şəhərcikləri çoxdan ləğv edilmişdir. Bütün məcburi köçkünlər məxsusi olaraq onların vəziyyətini yüngülləşdirmək məqsədilə tikilmiş geniş və rahat müvəqqəti evlərdə yaşayırlar. Bu evlərin hamısı müvəqqətidir. Qaçqınlar Dağlıq Qarabağa və onun ətrafındakı yeddi rayona qaytarılandan dərhal sonra həmin müvəqqəti evlər söküləcəkdir. UNHCR təşkilatının siyasətinin məntiqi belədir.

Nov 25 2009
Posted by Vugar Seidov in Uncategorized
Новая война в Карабахе – лотерея с одинаковыми шансами для обеих сторон

Один из постоянных авторов ИА REGNUM Виктор Якубян, рецензируя статью автора этих строк от 24 ноября, постарался в своей статье «Новая война в Карабахе – лотерея без гарантий на выигрыш для Азербайджана» убедить читательскую аудиторию в содержащихся в четырёх резолюциях Совета Безопасности ООН по армяно-азербайджанскому конфликту призывах к Азербайджану (внимание: к Азербайджану, а не Армении) «прекратить военную авантюру». Подобная оригинальная интерпретация недвусмысленно составленных и строго выверенных международных документов приводит оппонента к не менее оригинальному заключению: «Баку упорно игнорировал требования высшей международной инстанции, наращивая давление, взамен же армянская сторона перекидывала линию фронта всё дальше в глубь Азербайджана. Потеря Азербайджаном своих территорий вокруг Нагорного Карабаха есть прямой результат игнорирования резолюций Совбеза именно со стороны Баку. Потеря районов Азербайджаном есть не результат оккупационных планов Армении, а итог непродуманной военной авантюры Азербайджана», – старается убедить читателей Якубян.

Нет необходимости в дискуссии на очевидные темы. Как историк, я привык работать с первоисточниками и самостоятельно делать выводы (к чему призываю также читателей), а не полагаться на вольные интерпретации международных документов со стороны других людей, пусть даже участвовавших в те годы в посреднических миссиях в качестве сопредседателя от РФ. Первоисточники сии, благо, имеются в открытом доступе на разных языках, и аудитория вполне в состоянии самостоятельно ознакомиться с четырьмя резолюциями СБ ООН и без помощи со стороны уяснить для себя, к кому всё-таки адресован призыв вывести оккупационные силы – к Армении или Азербайджану:

http://www.un.org/russian/documen/scresol/res1993/res822.htm
http://www.un.org/russian/documen/scresol/res1993/res853.htm
http://www.un.org/russian/documen/scresol/res1993/res874.htm
http://www.un.org/russian/documen/scresol/res1993/res884.htm

В этой связи необходимо отметить, что резолюции СБ ООН явились крупным успехом молодой азербайджанской дипломатии, которая провела трудную и кропотливую работу по их принятию, несмотря на ожесточённое закулисное сопротивление со стороны представительства Армении и контрлоббирование симпатизирующих ей групп в ООН. Теперь же, по Якубяну, выясняется, что оказывается, азербайджанские дипломаты работали над принятием резолюций, «красной нитью» призывающих их же родное государство «прекратить военную авантюру». Впрочем, нет смысла продолжать – ссылки на резолюции приведены выше. Имеющий глаза – да прочтёт.

Заодно не мешало бы читателям (да и оппоненту тоже) внимательно ознакомиться с текстами резолюций других международных организаций и постараться самостоятельно, без помощи извне и посторонней вольной интерпретации определить для себя, кого касается та самая «красная нить»:

Резолюция 1416 (2005) ПАСЕ

Резолюция A/RES/62/243 Генеральной Ассамблеи ООН (2008)

Символична также ссылка Якубяна на Владимира Казимирова, также грешащего оригинальной интерпретацией составленных на предельно однозначном юридическом языке документов. В частности, в интервью агентству АрмИнфо от 22 октября 2007 года бывший сопредседатель МГ ОБСЕ от РФ сказал: «Согласно статье 9 своей Конституции Азербайджанская Республика отвергает войну как способ решения международных конфликтов. Осмелится ли [Президент Ильхам Алиев] изменить или нарушить отцовскую конституцию – посмотрим». Российский дипломат даёт интервью и не удосуживается предварительно прочитать внимательно какие-то 2-3 строчки из документа, о котором говорит. Между тем, статья девятая Конституции Азербайджана звучит дословно так: «Азербайджанская Республика с целью обеспечения своей безопасности и обороны создает Вооруженные Силы и другие вооруженные формирования. Азербайджанская Республика отвергает войну как средство посягательства на независимость других государств и как способ решения международных конфликтов». Либо Казимиров просто пожалел две минуты своего времени, чтобы ознакомиться с тем, на что ссылается в своём интервью, либо же из его слов следует так понимать, что он уже причислил Нагорный Карабах к числу суверенных государств, на независимость которых, дескать, Азербайджан согласно своей конституции не имеет право покушаться. Нет смысла комментировать! Наверное, прежде чем давать интервью, имеет смысл обратиться к толковому словарю Даля или Ожегова, чтобы уяснить разницу между русскими понятиями «оборона» и «нападение». А на досуге ознакомиться со статьёй 4 Конституции своей собственной страны, которая также обязывает её обеспечивать целостность и неприкосновенность территории РФ, и поразмышлять на тему соответствия данной статьи целям и задачам второй чеченской войны.

В общем, спелись, чай вдвоём.

Далее Якубян пишет об операционных возможностях «карабахских хлопцев» и упоминает про «карабахскую сторону». Можно, конечно, бесконечно спорить на тему, есть ли на Марсе вода. Возможно и есть, не берёмся утверждать или опровергать. Но вот чего действительно нет на нашей грешной планете, так это «карабахской стороны» с её «карабахской армией»! Всё это, извините, профанация, плод пропаганды, имеющей, впрочем, свои вполне объяснимые тактические цели (это тема отдельного разговора)! Есть вооружённые силы Азербайджана и вооружённые силы Армении. Всё! И не надо спорить на эту тему, because it insults my intelligence (Michael Corleone). В случае войны, бои будут происходить между ними. Большей частью на международно признанной территории Азербайджана. Всё остальное – а именно, «армия обороны Нагорного Карабаха», возможный «межгосударственный договор о взаимопомощи» и т.д. – имитация невовлечённости Армении в конфликт, её целомудренности и «а-я-тут-непричём»-ности. Конечно, в самой Армении вправе называть, делить и классифицировать свою армию, как хотят – дело хозяйское. Но в любом случае в Азербайджане готовятся к войне с единой армией Армении со всеми её карабахскими и некарабахскими подразделениями.

«Суть вопроса сегодня состоит в том, что армяне могут вернуть эти районы Азербайджану только лишь под серьёзные международные гарантии безопасности самого Нагорного Карабаха и его населения. То есть армянская сторона готова выполнить свою часть обязательств, зафиксированных резолюциями Совбеза, но лишь в том случае, если у Азербайджана не будет больше никакой возможности нарушить свою часть обязательств, то есть вновь встать на тропу войны, используя стратегическое положение возвращаемых районов», – считает Якубян.

Суть вопроса, коллега, состоит не в гарантиях безопасности населения Нагорного Карабаха, а несколько в другом, в самой «малости» – территориальной принадлежности Нагорного Карабаха! То есть именно в том, с чего и начинался конфликт. Это уже потом «территориальная» суть была отодвинута (по совету Г.Старовойтовой и А.Сахарова) на второй план, а на первый был выдвинут тезис о «праве нации на самоопределении», не имеющий, впрочем, к Карабаху никакой применимости. Если бы всё было так, как полагает Якубян, то конфликта сегодня не было бы, так как Баку неоднократно на самом высоком уровне заявлял как о предоставлении собственных гарантий безопасности населения Нагорного Карабаха, так и о согласии на подкреплениe этих заверений международными гарантиями вплоть до размещения миротворцев. Армянству же нужны не «гарантии», а сугубо территория. Тезисы о «гарантиях безопасности», «чувстве незащищённости», «угрозе истребления» используются для достижения главной цели – приобретении территории, расширении жизненного пространства. Если Ереван поставить перед простейшим выбором – процветающая жизнь в составе Азербайджана с международными гарантиями безопасности или же нищая жизнь в независимом и непризнанном Нагорном Карабахе без каких бы то ни было гарантий безопасности и с постоянной угрозой войны – не сомневаюсь, он выберет второе. Армении нужна территория, даже если придётся пожертвовать жизнью карабахцев.

Так что, увы, не согласен с Якубяном. Поэтому неудивительно, что, как он пишет, «азербайджанское руководство перманентно озвучивает угрозы вернуть Карабах в свой состав силовым путём». Как же, батенька, не угрожать-то, когда отвергаются все предложения о самом высоком статусе, гарантиях безопасности, а сутью конфликта по-прежнему остаётся всё та же «территория»?! Если я неправ, то пусть карабахские армяне заявят во всеуслышание: «Мы хотим жить достойно на земле своих предков, в условиях физической безопасности, гражданского равенства и экономического процветания, и нам абсолютно всё равно, в составе какого государства». И тогда – уверяю вас – конфликт будет моментально решён. Но ведь не заявят они этого! Армянству нужна территория. А там, где территория, там, извините, война, какой бы отвратительной она ни была!

А на войне, как на войне. Гарантий на выигрыш, действительно, нет ни у одной лотереи. И если это утверждение – правда, то оно, как палка о двух концах, относится и к армянской стороне. Разве не так? Поэтому шансы на достижение азербайджанской армией Лачина и занятие «файно» знающими своё нехитрое дело «карабахскими хлопчиками» Мингячевирской ГЭС, как ни крути, одинаковые. Как одинаковы шансы переноса партизанской войны как собственно на территорию Азербайджана, о чём пишет Якубян, так и на улицы Еревана, что, опять же, вытекает из теории об отсутствии гарантий на выигрыш у любой лотереи. Ведь не предполагали же армянские военные в 1990-м году, что обстрел реактивными снарядами покроет окраины Арташата, откуда до Еревана рукой подать. Забыли?

А что до признания Арменией Нагорного Карабаха как «независимого государства» в случае возобновления военных действий, неофициально Ереван давно признал эту область… нет, не как независимое государство, а как часть Армении. В Карабахе в хождении драм, экономика включена в бюджет Армении, за границу карабахские армяне ездят по армянским загранпаспортам, и многое другое. Так что изменят ли что-нибудь на реальном поле сражения бумажные формальности – вопрос риторический.

Кстати, о резолюциях СБ ООН. С каждым их принятием Армения успешно их игнорировала и продолжала своё дело на поле боя. Чуть более 70 лет до этого новообразованное правительство Ататюрка успешно «чихнула» на план союзников по послевоенному разделу Турции и, на удивление всему миру, начало освободительную войну одновременно на 6 фронтах – против Англии, Франции, Италии, Армении, Греции и собственного султана. Результат – Лозанский и Карсский договоры вместо Севрского. Как показывает история, вопрос не в принятых резолюциях и признаниях, а в практическом принуждении адресата к их выполнению. Как в Кувейтe и бывшей Югославии. В условиях отсутствия механизма принуждения цена международно-дипломатических решений падает ниже цены бумаги, на которой они написаны. Кто кого будет принуждать в случае возобновления войны в Карабахе – неизвестно. А вот убавит ли решимости у Азербайджана череда гипотетических признаний Нагорного Карабаха – ничуть! Поэтому советуем Еревану перестать, наконец, «шантажировать» Баку тем, что не имеет абсолютно никакого практического значения. Особенно – на поле боя.

Вугар Сеидов
АзерТАдж, Берлин
http://www.1news.az/analytics/20091127010400229.html
http://day.az/news/politics/183236.html
http://www.regnum.ru/news/1228962.html

Nov 24 2009
Posted by Vugar Seidov in Uncategorized
Угроза войны: «страшилки» и реальность

Берлин, 24 ноября (АзерТАдж). Незадолго до встречи в Мюнхене Президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал Армении серьёзное предупреждение: если и на этой встрече не зафиксируется прогресс, она станет последней, поскольку Баку не намерен вести переговоры ради переговоров. По словам главы государства, вынужденные переселенцы из Верхнего и Нижнего Карабаха не могут бесконечно ждать «милости» от оккупантов и «соизволения» вернуться в свои дома.

Некоторые аналитики восприняли данное заявление как блеф и посчитали, что Азербайджан вряд ли начнёт освободительную операцию. И даже придумали любопытное объяснение: дескать, в Баку не могут не знать, что возобновление боевых действий немедленно откроет дорогу международному признанию самопровозглашённой в бывшей НКАО «независимой республики» (Станислав Тарасов, Модест Колеров). В ряде случаев эксперты опосредованно намекали стратегам в Баку на возможные риски военных действий – вероятное уничтожение армянскими диверсионными группами тыловых коммуникаций и стратегических объектов, таких как трубопроводы Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзерум и Мингячевирская ГЭС, возводя при этом (почему-то) Мецаморскую АЭС в ранг «неуязвимых» целей (Модест Колеров). Официальные лица Армении (Самвел Фарманян) предрекали в случае возвращения конфликта в военную фазу признание Арменией независимости Нагорного Карабаха «со всеми вытекающими последствиями». Под «вытекающими последствиями» они имели в виду подписание Арменией договора о взаимопомощи с Нагорным Карабахом. Армянские СМИ по-своему комментировали заявление Президента Азербайджана: дескать, страны-сопредседатели МГ ОБСЕ «не позволят» Азербайджану возобновить боевые действия.

Уже в понедельник министерства иностранных дел двух государств заявили об определённых сдвигах в ходе мюнхенской встречи. Пресс-секретарь МИД Азербайджана Эльхан Полухов сообщил, что в позициях сторон по ряду вопросов были достигнуты сдвиги в направлении сближения, что подтвердил также глава МИД Армении Эдвард Налбандян. Явился ли этот прогресс результатом последнего предупреждения Президента Азербайджана или же это простая случайность, так сказать, внезапное и беспричинное проявление конструктивной позиции Армении, сказать трудно. Однако отреагировать на ряд суждений коллег по цеху всё же необходимо.

Заявление главы Aзербайджанского государства – это не блеф, а серьёзное предупреждение. Жаль, что в Армении этого не поняли. Война на этот раз действительно – реальность, а не пустые слова. Кое-где почему-то убеждены, что мировое сообщество «не позволит» Азербайджану приступить к освобождению оккупированных 20% территории. Но, во-первых, Баку не станет никому подносить челобитную и просить «высочайшего позволения», и в случае необходимости начнёт освободительную операцию, даже если весь белый свет поднимет вой. В конце концов, речь идёт о принуждениии агрессора к выполнению четырёх резолюций СБ ООН, и непонятно, какие могут быть возражения на данный счёт.

Во-вторых, не совсем понятно, нa что уповают в Армении (а также в ряде российских СМИ), когда говорят о «непозволении» сильных мира сего Азербайджану самостоятельно освободить оккупированные территории. Бомбёжку Баку объединённой авиацией НАТО и ОДКБ по образцу и подобию авианалётов на бывшую Югославию? Или, может, высадку десанта аккурат меж армянских и азербайджанских позиций с возгласом «Не дам! Tолько через мой труп!»? Нет смысла даже комментировать подобный бред. Югославию бомбили за полную депортацию правительством Милошевича мирного населения Косово, в то время как целью военной операции Баку будет возвращение таких же несчастных беженцев в свои дома и преодоление последствий созданной Арменией и аналогичной с Косово гуманитарной катастрофы. По логике, если уж бомбить кого-то, то Армению за осуществление ею этнических чисток, совершение преступления против человечности в «азербайджанской Сребренице» – Ходжалы, невыполнение 4 резолюций СБ ООН и сопротивление возвращению беженцев в свои дома. Создаётся впечаление, что от бесконечного повторения слова «Косово, Косово» армянские стратеги сами незаметно для себя «оКОСели», глядя не в том направлении в ожидании авиации НАТО.

В-третьих, совершенно неэффективным звучит «угроза» международного признания Нагорного Карабаха в случае начала Азербайджаном боевых действий. Угроза эта совершенно не работает. Хотя бы потому, что этого не произойдёт (давайте будем реально смотреть на вещи). Что-то не заметили мы парада признаний «независимой Ичкерии» сразу после начала в 1999 году контр-террористической операции и мер по восстановлению конституционного порядка в Чечне. Да и признание Абхазии и Южной Осетии приходится зачастую вымаливать, а порой – в прямом смысле – покупать бессрочными кредитами и поставками странам-изгоям военной техники по заниженным ценам. Если Армении удастся аналогичным образом «купить» у ведущих стран мира признание ими независимости Нагорного Карабаха в обмен на предоставление им армянской казной фантастических стабилиционных кредитов, то, что ж, флаг ей в руки! Да, если даже и последует парад признаний Нагорного Карабаха, что из этого? Изменит ли это что-нибудь на поле боя? Остановит ли это операцию по освобождению оккупированной территории? Ни на минуту! Никто в мире не станет создавать международную коалицию по предотвращению претворения в жизнь резолюций СБ ООН. Так что, извините, не работает этот аргумент.

В-четвёртых, угроза сотрудника аппарата президента Армении о вероятном признании его страной независимости Нагорного Карабаха и немедленном заключении с ним «межгосударственного» военного договора не стоит даже тех телодвижений, совершённых для озвучивания этого заявления. Признание Арменией Нагорного Карабаха не изменит ровным счётом ничего. В случае войны азербайджанской армии придётся иметь дело с регулярными частями ВС Армении – с признанием и без признания Ереваном Нагорного Карабаха. И в том, и в другом случае Азербайджан будет воевать на своей территории с армией Армении, и бумажные формальности никакой роли на реальном поле боя играть не будут. Признавайте хоть сегодня! Легитимности самопровозглашённой «НКР» это ничуть не прибавит!

В-пятых, в Азербайджане всегда вызывал недоумение следующий тезис: «События августа 2008 года показали, что военного решения конфликтов не существует». Возможно, они показали несколько иное, а именно отсутствие перспектив военного решения конкретно двух конфликтов в Грузии (грузино-осетинского и грузино-абхазского), а не конфликтов вообще! Что значит «у конфликтов нет военного решения?». Если бы это было так, то – о, счастье! – в истории не было бы войн. Но ведь освободили же Кувейт, вернули косовар в родной край, восстановили суверенитет Её Величества над Фолклэндами. Не за столом переговоров. Очевидно, у конфликтов ЕСТЬ военное решение. Только вот сами конфликты, господа, бывают разные. Кому-то сопутствует успех, кому-то поражение. У Грузии шансов на успех не было изначально, и все мы прекрасно знаем, почему. В армяно-азербайджанском конфликте ситуация совершенно иная. Азербайджан – это не Грузия, да и Армения, извините, не Россия. На поле боя побеждает не универсальный теоретический шаблон из другого схожего конфликта, а военная сила двух конкретных противников. Война же будет между армией Азербайджана и армией Армении. На территории Азербайджана. Стоит ли дальше развивать эту тему?

В-шестых, не до конца понятно предсказание об обречённости тыловых коммуникаций и стратегических объектов на территории Азербайджана и неуязвимости таковых в Армении. Коллеги, неуязвимого в этом мире нет ничего! Как видим, даже здание всемогущего Пентагона. Все зависит от поставленной цели, решительности в действиях и профессионализме исполнения. В армянских СМИ неоднократно грозились уничтожением диверсантами нефтепровода Баку-Джейхан и газопровода Баку-Эрзерум, в ответ на что в азербайджанских СМИ последовали предупреждения о превращении авиацией Азербайджана Мецаморской АЭС в то, по сравнению с чем даже Чернобыль покажется райским уголком, если армяне хотя бы посмотрят в сторону нефтепровода. Оставим в стороне эти взаимные перебранки и угрозы. На самом деле расстояние от азербайджанской границы до АЭС гораздо меньше, чем от линии соприкосновения до Мингячевирской ГЭС. А трубопроводы, в отличие от открытой с неба Мецаморской АЭС, и вовсе зарыты в землю и строго засекречены, так что ещё неизвестно, как долго армянские «шварценеггеры-терминаторы» будут их искать и оставаться при этом незамеченными. Нефтепровод – это вам, хлопцы-мародёры, не канализационные трубы выкапывать и растаскивать из оставленных городов и сёл. Кроме того, авторам этих страшилок не приходит в голову, что даже такой маловероятный сценарий вряд ли сможет что-то изменить: горе-диверсантам придётся немедленно возвращаться обратно, а подорванный участок трубопровода можно без труда в короткий срок восстановить. Уж не полагают ли в РЕГНУМе, что армянские «агенты-007» будут спокойно разбирать нефтепровод по всей его протяжённости или, на худой конец, подрывать его через каждые 50 метров от Сангачала до границы с Грузией? Да и вообще, если предположить на секунду возможность вывода из строя всего нефтепровода, что дальше? Воевать-то ведь будет не нефтепровод, а азербайджанская армия! Воевала же без всяких трубопроводов Армения!

Словом, что гадать-то! Поживём – увидим.

Вугар Сеидов
АзерТАдж, Берлин
http://www.regnum.ru/news/1228143.html
http://day.az/news/politics/182826.html
http://1news.az/analytics/20091124042137007.html

Nov 23 2009
Posted by Vugar Seidov in Uncategorized
АРМЕНИЯ – «КЛЮЧЕВОЕ» ЗВЕНО ВО ВСЕХ ПРОЕКТАХ!

Берлин, 23 ноября (АзерТАдж). Удивительную модель вывода своей родины из геоэкономического тупика, в который она сама себя загнала, предложил армянский эксперт, имя которого в целях недопущения незаслуженной рекламы не будем упоминать. В своей статье, опубликованной в российской прессе, он пишет следующее: «Сегодня Армения получила очень хорошие перспективы через объединенную туркмено-ирано-армянскую газотранспортную сеть заявить о себе как об экономически оправданной транзитной площадке. Ну, а завтра, с вводом в эксплуатацию совмещенной армяно-ирано-туркменстанской железнодорожной магистрали (для этого потребуется строительство одного железнодорожного моста через Аракс и прокладка 60-ти километрового стыкового железнодорожного полотна, соединяющего иранскую железную дорогу с армянским Мегри) Армения, как минимум, будет иметь несомненные конкурентные преимущества и в грузотранспортной схеме берег Балтийского моря – Польша – Украина – Чёрное море – Грузия – Армения – Иран – Туркменистан – Узбекистан – Казахстан – Китай – берег Тихого океана. Так что, от нашего прагматизма, от того, какими интересами руководствуемся или же будем руководствоваться, участвуя в строительстве экономической модели, которая на длительную перспективу предрешит место и значение государств кавказско-среднеазиатского региона на обширном евразийском пространстве, в значительной степени будет зависеть место Армении в структуре этих отношений. Тем более, что эти отношения не исчезнут из-за того, что кто-то не хочет или даже не может их видеть».

Невозможно думать о данном маршруте, не ухватившись от смеха за живот. Соединить Балтику с Тихим океаном посредством 9 (ДЕВЯТИ!!!) транзитных государств (плюс паром по Чёрному морю), тогда как оба этих водоёма (Балтика и Тихий океан) омывают одну лишь единственную Россию с существующей инфраструктурой, мог предложить только круглый двоечник! Пожирающая Армению чёрная зависть к геополитической значимости ненавистного ей Азербайджана вполне понятна. Отсюда и всякие бредовые идеи. Завидуйте на здоровье! Но зачем же людей смешить?! Не сомневаемся, что если подобных горе-экспертов пригласить участвовать в конкурсе на лучший маршрут, соединяющий Нью-Йорк с Лос-Анджелесом, они предложат путь через Атлантический океан к Евразии и далее через Армению на Дальний Восток и западное побережье США. В лучших традициях «армянского радио»!

Вугар Сеидов
АзерТАдж
http://1news.az/region/armenia/20091124115148953.html

Nov 07 2009
Posted by Vugar Seidov in Uncategorized
О чём умолчал Арам Саркисян?

«На сегодня в переговорах по урегулированию нагорно-карабахского конфликта обсуждается только вопрос статуса», – заявил на днях министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян. По его словам, приоритетными для армянской стороны являются статус и безопасность Нагорного Карабаха. «Слово безопасность я употребляю в самом широком смысле, а это означает и наличие сухопутной связи с Арменией, и ряд других компонентов», – отметил он.

В связи с этим заявлением необходимо напомнить армянскому министру, что сухопутная связь между Нагорно-Карабахским регионом Азербайджана и сегодняшней территорией Армении существовала всегда, по крайней мере, последние несколько миллионов лет. Между ними никогда не было ни пролива, ни бездонной пропасти, и Лачинский район всегда представлял собой сушу.

Другое дело – государственные границы, которые являются незыблемыми и не могут быть изменены насильственным образом, без согласия обоих государств. Если Армения ратует за передачу под её контроль части территории суверенного Азербайджана (в данном случае Лачина), то, исходя из принципа взаимности, выходить с подобным предложением на дипломатические каналы ей следует с частью своей собственной территории, которую она готова уступить взамен (например, аналогичный по сути Мегринский район). Негоже скатывающейся в экономическую пропасть обнищавшей и самоизолировавшейся стране рассчитывать на односторонние территориальные подарки со стороны усиливающегося и несравненного по геополитической значимости соседа. Факт незаконной и осуждённой мировым сообществом оккупации части территории Азербайджана не может оправдать каприз страны-оккупанта закрепить контроль над чужими землями навсегда. Освободить свои оккупированные территории Азербайджан, вообще-то, в состоянии и самостоятельно, не дожидаясь осознания Арменией нелепости своих аргументов.

Поэтому совершенно не удивительно, что председатель демпартии Армении Арам Саркисян заметил большую работу, проводимую Азербайджаном в сфере укрепления вооружённых сил. «Ни для кого не секрет, что Азербайджан готовится к войне. Если в Карабахе начнётся война, то она не будет просто локальной, как это было в первый раз. На этот раз последствия будут самые тяжёлые», – заявил Саркисян, не уточнив, правда, для кого они будут тяжёлыми, как не уточнила редакция газеты «Станок» в своём объявлении, кто именно был «пострадавшим, отделавшимся лёгким испугом» – Остап Бендер или извозчик № 8974.

Отсюда и нервозность, которой в последнее время буквально насквозь пронизаны армянские СМИ, «клюющие» даже на откровенные информационные «утки» заведомо сомнительных источников. В частности, агентство Panarmenian устами некоего выскочки из оккупированных территорий решило успокоить своё армянское общество возможным признанием США сепаратистского режима в Нагорном Карабахе в случае возобновления боевых действий: «Посольство США в Баку уже опровергло это заявление, и трудно сказать, было ли на самом деле сделано подобное высказывание со стороны Вашингтона или нет. Но известно, что опровергаются даже те заявления, которые реально были сделаны. В любом случае, вряд ли это заявление станет смирительной рубашкой для Баку. Тем не менее, не хотелось бы, чтобы признание независимости Нагорного Карабаха было связано с возможностью возобновления войны. Если США, являющиеся сопредседателем Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта, считают необходимым признать независимость Карабаха, то они могут пойти на этот шаг, не учитывая фактор возобновления войны», – размечтался сепаратист. И тут же ударился в анализ Основного закона Азербайджана: «В Конституции Азербайджана закреплено, что Баку отвергает войну как средство решения разногласий между странами (выделено мной – В.С.). Так что, если Баку пойдёт на возобновления войны, он нарушит свою собственную конституцию».

Понимаем обольщение заблудшегося гражданина Азербайджана, мечтающего видеть международно-признанную часть Азербайджана в качестве отдельной страны, чтобы можно было подогнать к ней статью Конституции Азербайджана. Однако, боюсь, мечтам этим никогда не сбыться. Карабах – часть Азербайджана, а не страна. Да и вообще, мысль эта экстравагантная принадлежит не ему, а известному рупору армянских сепаратистов, бывшему сопредседателю Минской группы ОБСЕ Владимиру Казимирову, озвучившему её несколько лет назад и получившему тогда ответ автора этих строк:

http://www.day.az/news/armenia/96902.html

Ещё одна дама из оккупированного Нагорного Карабаха высказалась на днях о путях решения армяно-азербайджанского конфликта, который онa мечтательно называет «азербайджано-карабахским». По её мнению, Россия как страна-сопредседатель и соседствующее с Азербайджаном государство могла бы повлиять на Азербайджан и способствовать его демократизации, что устранило бы единственное препятствие на пути к установлению мира в регионе: «Это способствовало бы и урегулированию «азербайджано-карабахского» конфликта, ведь в демократической стране пропаганда войны запрещена, а недемократичный Азербайджан, где на всех уровнях ведётся пропаганда войны, является угрозой не только для Нагорного Карабаха, но и региона в целом».

Остаётся лишь полагать, что сама Армения является сегодня «образцом демократии», а оккупация ею территории другого государства и этнические чистки – эталоном этой демократии!

Вугар Сеидов
АзерТАдж, Берлин
http://day.az/news/politics/180212.html
http://www.1news.az/analytics/20091109014915984.html

ARAM SARKİSYAN NƏ BARƏDƏ SUSDU?

Budapeşt, 7 noyabr (AzərTAc). Ermənistanın xarici işlər naziri Edvard Nalbandyan bu günlərdə demişdir: “Bu gün Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsinə dair danışıqlarda yalnız status məsələsi müzakirə edilir”. Onun sözlərinə görə, erməni tərəfi üçün prioritet məsələ Dağlıq Qarabağın statusu və təhlükəsizliyidir. Nazir demişdir: “Mən “təhlükəsizlik” sözünü ən geniş mənada işlədirəm, bu isə həm Ermənistanla quru əlaqəsi olması, həm də bir sıra başqa komponentlər deməkdir”.

Erməni nazirin bu bəyanatı ilə əlaqədar ona xatırlatmalıyıq ki, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionu ilə Ermənistanın bugünkü ərazisi arasında quru əlaqəsi həmişə, ən azı son bir neçə milyon il ərzində mövcud olmuşdur. Bu iki ərazi arasında heç vaxt heç bir boğaz və ya dərin uçurum olmamışdır, Laçın rayonu da həmişə quru ərazi olmuşdur.

Dövlət sərhədlərinə gəldikdə isə, bu, başqa məsələdir: onlar toxunulmazdır və güclə, hər iki dövlətin razılığı olmadan dəyişdirilə bilməz. Əgər Ermənistan suveren Azərbaycanın ərazisinin bir hissəsinin (indiki halda Laçının) onun nəzarətinə verilməsi niyyətindədirsə, onda o, qarşılıqlılıq prinsipinə əsasən, bunun müqabilində öz ərazisinin bir hissəsini (məsələn, mahiyyətcə analoji olan Mehri rayonunu) güzəşt etməyə hazır olduğu barədə təkliflə diplomatik kanallara müraciət etməlidir. İqtisadi uçuruma yuvarlanan, dilənçi vəziyyətinə düşmüş və özü-özünü təcrid etmiş ölkə getdikcə güclənən və geosiyasi əhəmiyyətinə görə ondan müqayisəyəgəlməz dərəcədə üstün olan qonşusunun ona birtərəfli qaydada ərazi hədiyyə edəcəyinə ümid bəsləməməlidir. Azərbaycan ərazisinin bir hissəsinin qanunsuz olaraq və dünya birliyi tərəfindən pislənilən işğalı faktı işğalçı ölkənin şıltaqlıq edərək özgənin torpaqları üzərində nəzarəti həmişəlik təsbit etmək niyyətinə haqq qazandıra bilməz. Ümumiyyətlə desək, Azərbaycan Ermənistanın öz arqumentlərinin cəfəngiyyat olmasını nə vaxt başa düşəcəyini gözləmədən, işğal olunmuş ərazilərini müstəqil şəkildə də azad etməyə qabildir.

Buna görə də əsla təəccüblü deyil ki, Ermənistan Demokratik Partiyasının sədri Aram Sarkisyan Azərbaycanın öz silahlı qüvvələrini möhkəmlətmək sahəsində böyük iş aparmasını hiss etmişdir. Sarkisyan demişdir: “Heç kəs üçün sirr deyil ki, Azərbaycan müharibəyə hazırlaşır. Əgər Qarabağda müharibə başlasa, bu, birinci dəfə olduğu kimi sadəcə lokal müharibə olmayacaqdır. Bu dəfə müharibənin nəticələri çox ağır olacaqdır”. Hərçənd, Sarkisyan bu nəticələrin kimin üçün ağır olacağını dəqiqləşdirməmişdir – lap “Stanok” qəzetinin elanındakı kimi: axı orada da “azacıq qorxmaqla canını qurtarmış zərərçəkmiş” sözlərinin məhz kimə – Ostap Benderə, yoxsa 8974 nömrəli faytonçuya aid olması dəqiqləşdirilməmişdi…

Elə buna görə də son vaxtlar Ermənistan KİV-lərində əsəbilik müşahidə olunur. Onlar hətta açıq-aşkar şübhəli mənbələrin yaydığı saxta informasiya toruna da düşürlər. Məsələn, Panarmenian agentliyi öz erməni cəmiyyətini sakitləşdirmək qərarına gələrək, işğal edilmiş ərazilərdən olan bir yaramazın dili ilə elan etmişdir ki, əgər döyüş əməliyyatları yenidən başlansa, ABŞ Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejimi tanıya bilər. Separatçının xam xəyallarına fikir verin: “ABŞ-ın Bakıdakı səfirliyi bu bəyanatı təkzib etmişdir və Vaşinqton tərəfindən belə bir fikrin həqiqətən söylənilib-söylənilmədiyini bildirmək çətindir. Lakin bir fakt məlumdur ki, hətta real səslənmiş bəyanatlar da təkzib edilir. Hər halda, bu bəyanat Bakı üçün yəqin ki, “sakitləşdirici vasitə” rolu oynamayacaqdır. Bununla belə, biz istəməzdik ki, Dağlıq Qarabağın müstəqilliyinin tanınması müharibənin yenidən başlanmasının mümkünlüyü ilə əlaqələndirilsin. Əgər Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsinə dair ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri olan ABŞ Qarabağın müstəqilliyini tanımağı zəruri hesab edərsə, o, müharibənin yenidən başlanması amilini nəzərə almadan bu addımı ata bilər. Sonra həmin separatçı Azərbaycanın Əsas Qanununu təhlil etməyə başlayır: “Azərbaycan Konstitusiyasında təsbit edilmiş müddəaya görə, Bakı ölkələr arasındakı fikir ayrılıqlarının tənzimlənməsi üçün bir vasitə kimi müharibəni rədd edir. Odur ki, Bakı yenidən müharibəyə başlamaq qərarına gələrsə, o, öz Konstitusiyasını pozmuş olacaqdır”.

Azərbaycanın beynəlxalq birlik tərəfindən tanınmış bir hissəsini ayrıca bir ölkə kimi görmək və Azərbaycan Konstitusiyasının müvafiq maddəsini ona uyğunlaşdırmaq arzusunda olan yolunu azmış Azərbaycan vətəndaşının iştahasını başa düşürük. Lakin onun bu arzuları heç vaxt çin olmayacaqdır. Qarabağ ölkə deyil, o, Azərbaycanın tərkib hissəsidir. Bir də, ümumiyyətlə, bu, ekstravaqant fikir Sarkisyana yox, erməni separatçılarının məşhur “sözçü”sü, ATƏT-in Minsk qrupunun keçmiş həmsədri Vladimir Kazimirova məxsusdur. Bir neçə il bundan əvvəl həmin fikri söyləmiş Kazimirova o vaxt bu sətirlərin müəllifi cavab vermişdi:

http://www.day.az/news/armenia/96902.html

İşğal edilmiş Dağlıq Qarabağdan olan bir xəyalpərəst xanım da bu günlərdə “Azərbaycan-Qarabağ münaqişəsi” adlandırdığı Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həlli yolları barədə öz fikrini söyləmişdir. Onun fikrincə, Rusiya həmsədr ölkə və Azərbaycanla qonşu dövlət olmaqla, Azərbaycana təsir göstərmək və onun demokratikləşməsinə şərait yaratmaq imkanına malikdir. Bu, regionda sülhün bərqərar olması yolunda yeganə maneəni aradan qaldırmış olardı: “Bu, “Azərbaycan-Qarabağ” münaqişəsinin də tənzimlənməsinə kömək edərdi, axı demokratik ölkədə müharibənin təbliğ edilməsi qadağandır, bütün səviyyələrdə müharibənin təbliğ edildiyi qeyri-demokratik Azərbaycan isə təkcə Dağlıq Qarabağ üçün deyil, bütövlükdə region üçün təhlükədir”.

Belə çıxır ki, bu gün Ermənistan özü “demokratiya nümunəsi”, onun başqa dövlətin ərazisini işğal etməsi və etnik təmizləmələr isə həmin demokratiyanın etalonudur!

Vüqar Seyidov
AzərTAc, Budapeşt